Mới cập nhật

Chùa Đình Quán: Hình ảnh Khóa tu Mùa hè lần thứ 10 (ngày 21/7/2018)

Ngày thứ hai của khóa tù mùa hè Hiểu thương lần thứ 10 tại chùa Đình Quán.


Không có nhận xét nào