Mới cập nhật

Liên hệ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA ĐÌNH QUÁN
Email: chuadinhquan07@gmail.com
Website: chuadinhquan.com
(Địa chỉ: Phường Phúc Diễn, Quận BắcTừ Liêm, Hà Nội)
Ni sư trụ trì: Thích Tịnh Quán
   - ĐT: 098 396 8575
   - Email:chuadinhquan07@gmail.com
   - Facebook: https://www.facebook.com/chuadinhquan07
Không có nhận xét nào