Mới cập nhật

Chùa Đình Quán: Chùm ảnh khóa tu mùa hè Hiểu thương - 2013 (ngày thứ 2)

Ngày thứ hai của của khóa tu (16/6/2013) hơn 100 thiền sinh được thực tập các phương pháp thực tập như ngồi thiền, tụng kinh, chấp tác, tập thể dục và nghe pháp thoại.
Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận được trong ngày thứ 2 của khóa tu:

Tâm Đức Hậu

Không có nhận xét nào