Mới cập nhật

Chùa Đình Quán: Chùm ảnh Khóa tu mùa hè Hiểu thương - 2013 (ngày thứ 3)

Ngày thứ ba của khóa tùa Mùa Hè Hiểu Thương tại chùa Đình Quán, thiền sinh được chấp tác, nghe pháp thoại, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, sinh hoạt theo gia đình....


Tâm Đức Hậu

Không có nhận xét nào