Mới cập nhật

Chùa Đình Quán: Chùm ảnh Khóa tu mùa hè Hiểu thương - 2013 (ngày thứ 4)

Ngày thứ của khóa tu mùa hè Hiểu thương tại chùa Đình Quán, thiền sinh vẫn được nghe pháp thoại, pháp đàm và đặc biệt buổi tối là chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc do các bạn biểu diễn.

Chương trình văn nghệ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đến toàn đại chúng, theo đó đây sẽ là những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người.


Tâm Đức Hậu

Không có nhận xét nào