Mới cập nhật

Ngày 24/2/2019: Ngài Khangser Ripoche thuyết giảng tại chùa Đình Quán

Kính mời Quý Phật tử hoan hỷ đến tham gia Khoá tu đầu xuân Một ngày quán niệm tại chùa Đình Quán, ngày  24 tháng 2 năm  2019


Thời khoá Khoá tu như sau:


7:30-8h: nhập khoá
8h-9:30: tụng kinh cầu nguyện
9:30 - 11:30: thời giảng pháp bởi giảng sư Khangser Ripoche đến từ Viện Phật học Tây tạng Sera Jey
11:30-13:30: ăn trưa trong chính niệm
13:30 -17h: Ni sư Thích Tịnh Quán - trụ trì chùa Đình Quán hướng dẫn nghi thức thiền toạ, tụng giới, phóng sinh
KÍNH THÔNG BÁO

Không có nhận xét nào