Mới cập nhật

CHÙA ĐÌNH QUÁN: KHÓA TU MỘT NGÀY QUÁN NIỆM (13/1/2019)


Kính mời Quý Phật tử đến tham gia Khoá tu Một ngày quán niệm tại Chùa Đình Quán theo chương trình chi tiết như sau:7h30: Đón tiếp thiền sinh
8h- 9h: Hướng dẫn thiền ca, thiền hành cho toàn thể đại chúng
9h-11h: Ni sư Thích Tịnh Quán hướng dẫn tọa thiền và thuyết giảng pháp thoại "Ý nghĩa Đức Phật Thích Ca thành đạo".
11h30: Ăn trưa trong chính niệm
12h: Thiền buông thư
13h30-15h30: Buổi chia sẻ của nữ nhà văn Trần Trà My.
15h30-16h30: Tụng giới.
17h: chụp ảnh lưu niệm, hoàn mãn.


Ngưỡng mong đại chúng tinh tấn tu học !
Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Không có nhận xét nào