Mới cập nhật

Chùa Đình Quán: THƯ MỜI THAM DỰ ĐÊM HOA ĐĂNG Ngày Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (30/7/Mậu Tuất)


Như tất cả mọi người đã biết, ngày Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (30/07 âm lịch) đang đến gần. Tất cả những người con học Phật chúng ta hẳn đều không thể khỏi hết lòng quy ngưỡng, nương tựa, tôn kính Đức Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và hạnh nguyện cứu độ chúng sinh lớn lao không thể nghĩ bàn của Ngài.


Ngài là một hình tượng vĩ đại cho lòng đại hiếu, cho bản nguyện dõng mãnh tinh tấn không ngừng nghỉ cứu độ chúng sinh, cho bản tâm vững chắc an tịnh của tất cả chúng ta. Hình tượng vĩ đại đó của Ngài trong Phật giáo thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ và quy kính.

Bằng lòng kính ngưỡng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta đều nên tinh tấn tu tập, làm các thiện sự phước lành trong cuộc sống và đạo pháp để dùng đó làm công đức thù thắng cúng dường cho Ngài và chư Tam Bảo khắp mười phương.
Vì vậy, để tưởng niệm hồng ân Tam Bảo và hạnh nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng, chùa Đình Quán tổ chức "Đêm Hoa Đăng" vào hồi 19h300, ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tuất (9/9/2018)  để cùng nhau gửi những ngọn đèn tươi sáng dâng cúng dường Bồ Tát Địa Tạng với sự thành tâm sẽ làm ngập tràn ánh sáng những ngọn đèn của quý vị Phật tử dâng đến Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

********************
Đối tượng tham gia: tất cả mọi người dùng có lòng quy ngưỡng đến Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nói riêng, và Phật Pháp nói chung.
Địa điểm: tại chùa Đình Quán 


Cùng ngày, chùa Đình Quán sẽ tổ chức các hoạt động nghe giảng pháp, Tụng kinh Địa tạng, phóng sinh, cúng chẩn tế cô hồn,...
Chi tiết xem tại website của chùa hoặc trang facebook: https://www.facebook.com/chuadinhquan07/

NHÀ CHÙA KÍNH THÔNG BÁO!

Không có nhận xét nào