Mới cập nhật

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG (miễn phí)


Nhằm tạo điều kiện cho quý đạo hữu tiếp xúc và nâng cao trình độ về một trong các ngoại ngữ phổ biển nhất hiện nay là Tiếng Trung, nhóm Đạo Phật Ngày nay tại Hà Nội ( ĐPNN – Hà Nội) và chùa Đình Quán phối hợp tổ chức lớp học Tiếng Trung (miễn phí) theo thông tin chi tiết sau:
chùa Đình Quán, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian học: 2 buổi mỗi tuần
- Sáng CN, từ 9h30 đến 11h30
- Tối thứ Năm, từ 18h30 đến 20h30
Địa điểm: chùa Đình Quán, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Đăng ký:
- Trực tiếp tại lớp học
- Hoặc đăng ký bằng cách gửi thông tin như sau tới email chuadinhquan07@gmail.com
1.Họ và tên đệm 
2. Ngày/tháng/năm sinh
3.Vui lòng cho biết trình độ tiếng Trung hiện tại của bạn (Mới bắt đầu, Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp)

Không có nhận xét nào