Mới cập nhật

Chùa Đình Quán: CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU TUỔI TRẺ ( KỲ 3)

Pháp thoại "Con tim và lý trí" do Đại Đức Thích Thiện Tuệ vô cùng hóm hỉnh và vui tính thuyết giảng; 


SÁNG
07h30-8h00: Tiếp đón khóa sinh; 
08h00-9h00: Thiền ca – Thiền hành; 
09h00-11h00: Pháp thoại "Con tim và lý trí" do Đại Đức Thích Thiện Tuệ vô cùng hóm hỉnh và vui tính thuyết giảng; 
11h00-11h30: Vấn đáp Phật pháp; 
11h30-12h30: Ăn trưa (tự chọn); 
12h30-13h30: Thiền buông thư; 

CHIỀU
13h30-14h00: Thức chúng;
14h00-15h30: "Cách tạo động lực trong học tập và công việc" do Thạc sỹ tâm lý Đỗ Thị Đồng Thủy hướng dẫn;
16h00-17h00: Thiền trà, chụp ảnh lưu niệm, tổng kết khóa tu.

Đăng ký:
- Tại Chùa Đình Quán;
- online tại: Đăng kí online qua link: https://goo.gl/forms/uetfy6oRJVF5atSg1
- Giác Phương Hoa (0916503779) hoặc Đức Thái Tùng (0989099918)
* Tham gia khóa tu hoàn toàn miễn phí

Không có nhận xét nào