Mới cập nhật

Thông báo: Thượng tọa Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Đình Quán ngày 17/12

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa các Quý vị Phật tử,
Trong kinh Đức Phật đã dạy " Được thân người là khó, được nghe chánh pháp còn khó hơn". Được nghe chánh pháp là một phước duyên lớn trong một kiếp người. Nay nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, hội đủ duyên lành, chùa Đình Quán được cung nghinh Thượng Tọa Thích Nhật Từ - Phó viện trưởng Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM, phó ban Hoằng Pháp TW GHPGVN về thuyết giảng tại chùa.
Buổi thuyết pháp bắt đầu lúc: 14h00 thứ 7, ngày 17/12/2016 - Tức ngày 19/11 năm Bính Thân.
Vậy chùa Đình Quán xin thông báo và kính mong các Quý vị Phật Tử gần xa tới tham dự đúng giờ để nghe được trọn phần ý nghĩa của buổi thuyết pháp.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Không có nhận xét nào