Mới cập nhật

THIỆP MỜI: LỄ HÚY NHẬT CỦA CỐ GIÁC LINH NI SƯ THÍCH ĐÀM NGUYỆN

Để tưởng nhớ công đức cao dầy của bậc Tôn Sư khả kính đã trọn đời hiến dâng cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Nhân ngày Lễ Húy Nhật của Cố Giác Linh Ni Sư Thích Đàm Nguyện, chùa Đình Quán thiết lễ trai nghi cúng dàng Tam Bảo, hồi hướng Giác linh Nghiệp Sư và cầu nguyện cho quốc thái dân an, pháp giới hữu hình đồng chiêm lợi lạc.
Chương trình Lễ húy nhật của cố giác linh được diễn ra vào ngày 23 tháng 09 năm Bính Thân (tức ngày 23/10/2016), chi tiết như sau:
 07h00: Quý vị Phật tử huân tập tại chùa
 07h30: Cung đón Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Quan khách
 08h00: Tuần Thinh Phật khoa
 09h00: Khóa Lễ Cầu siêu
 10h00: Tuần cúng Giác Linh
 11h00: Thụ trai
 12h00: Hoàn mãn
Rất mong Quý Vị Phật tử bớt chút thời gian tới dự buổi lễ.
Sự có mặt của Quý vị là nguồn khích lệ lớn lao đối với nhà chùa trong công việc làm tròn hiếu đạo.Không có nhận xét nào