Mới cập nhật

THÔNG BÁO THỜI KHÓA KHÓA TU "SỐNG CHUNG AN LẠC'


CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

KHÓA TU – CHỦ ĐỀ "SỐNG CHUNG AN LẠC”

NĂM 2016, TẠI CHÙA ĐÌNH QUÁN

Từ ngày 2/4 đến ngày 3/4/2016

THỜI GIAN
NỘI DUNG
NGƯỜI PHỤ TRÁCH
Ngày 2-4
6h30
Vân tập tại chùa
Cư sĩ Tịnh Khoa
7h45
Khai mạc khóa tu
Chương Trình riêng
9h00
Pháp thoại
TT. Thích Phước Tiến
11h30
Ăn cơm nghi lễ (thiền đường)
Sb. Từ Tín
12h30
Thiền buông thư
Sc Trình Nghiêm
13h30
Thức chúng
Sc Trình Nghiêm
14h00
Pháp đàm theo gia đình
Trưởng + phó các gia đình
16h00
Sinh hoạt cá nhân

17h30
Ăn cơm theo gia đình
Trưởng + phó các gia đình
19h00
Ngồi thiền
Tụng kinh Phúc Đức
Sb. Từ Tâm
21h30
Im lặng hùng tráng

22h00
Tắt đèn đi ngủ

Ngày 3-4
4h00
Thức chúng
Sc Trình Nghiêm
4h30
Ngồi thiền – tụng kinh
Sb. Từ Tín
5h30
Chấp tác theo gia đình
Trưởng + phó các gia đình
6h30
Tập thể dục (chánh niệm)
ST. Thích Tịnh Quán
Sc.Trình Nghiêm
7h15
Ăn sáng theo vòng tròn
Sb. Từ Tín
8h00
Thiền ca – thiền hành
Sc.Trình Nghiêm
9h00
Pháp thoại
TT. Thích Tiến Đạt
10h30
Quy y Tam Bảo
ST. Thích Tịnh Quán
11h30
Ăn cơm nghi lễ
Sb. Từ Tâm
12h30
Thiền buông thư tự do

13h30
Thức chúng
Sc.Trình Nghiêm
14h00
Vấn đáp
Sc.Trình Nghiêm
15h30
     Thiền trà chia tay
Sc.Trình Nghiêm
Sb. Từ Tín
17h00
Kết Thúc Khóa Tu

Không có nhận xét nào