Mới cập nhật

Thông báo Thời khóa tu quán niệm cho sinh viên ngày 15/03/2015

Ban tổ chức chùa Đình Quán thông báo đến quý độc giả và Phật tử gần xa chương trình khóa tu Một ngày an lạc diễn ra vào chủ nhật ngày 15/03/2015, tức ngày 25 tháng 1 năm Ất mùi.

Thời  gian khóa tu bắt đầu từ 7h30 đến 16h00, cụ thể như sau:
 + 7h30   -  8h00    :   Tập trung, ổn định vị trí
 + 8h00   -  10h00  :   Giới thiệu về thiền, thực tập nghi thức thiền
 + 10h00 - 11h30   :   Tổ chức lễ hằng thuận
 + 11h30 - 14h00   :   Ăn cơm quán niệm và thiền buông thư
 + 14h00 - 16h00   :   Nói chuyện với bác sĩ về cách chăm sóc sức khỏe
Kính thông Quý vị Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Không có nhận xét nào