Mới cập nhật

Thiệp mời: Tham dự Lễ Đại tường cố Ni sư Thích Đàm Nguyện (nguyên trụ trì chùa Đình Quán)

Thời gian, 7h30, ngày 24 tháng 09 năm Quý Tỵ ( tức ngày 28/10/2013) tại chùa Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Trân trọng kính mời Quý vị Phật tử thập phương vân tập về chùa tham dự Lễ Tuần Lâm Đại Tường cố Ni sư Thích Đàm Nguyện - Nguyên Viện chủ Tổ đình Phúc Quang (Chùa Đình Quán)
Kính yết!
T/M chùa Đình Quán

Sư thầy Thích Tịnh Quán

Không có nhận xét nào