Mới cập nhật

Thiệp mời: Tuần Lâm Tiểu Tường Sư Bà chùa Đình Quán

Để báo đáp thâm sâu ơn cao đầy của cố Nghiệp sư đã trọn đời cống hiến cho Đạo Pháp dân tộc và đã tác thanh nên giới châu huệ mệnh cho những đệ tử chúng tôi. Nhân Tuần Lâm Tiểu tường cố Ni sư Thích Đàm Nguyện, đạo hiệu Chân Bảo Lâm, nguyên trụ trì Tổ đình Phúc Quang - Chùa Đình Quán.
Chúng tôi trân trọng kính quý vị Phật tử và khách thập phương gần xa về tham dự lễ.
Địa chỉ: Chùa Đình Quán - xã Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
Vào hồi: 7h30, ngày 7 tháng 11 năm 2012 (tức ngày 24 tháng 9 năm Nhâm Thìn)
Sự hiện diện của Quý vị là niềm động viên khích lệ lớn lao đối với môn đồ pháp quyến chúng tôi được trọn niềm hiếu đạo.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT
Từ Liêm, ngày 10 tháng 10 năm 2012
T/M Môn đồ Pháp quyến
Pháp tử
Thích Đàm Hiền                        Thích Tịnh Quán
Thích Đàm Thiền                       Thích Tịnh Bảo
Thích Diệu Bản                          Thích Tịnh Nguyên...


Không có nhận xét nào