Mới cập nhật

Đi tìm


Bao năm tôi đã đi tìm.
Tìm ngón tay chỉ hướng nào thấy trăng.
Lòng thành đạt được ước nguyền.
Tôi gặp được Người trong chuyến hành hương.
Sáng ngời phong thái từ bi.
An nhiên tự tại một vị Thiền sư.
Niềm vui không nói nên lời.

Như chim lạc đàn thấy lại tổ xưa.
Như kẽ không nhà gặp mái tình thương.
Theo Thầy từ đó đến nay.
Pháp Phật thực hành Luận Tổ dụng công.
Phương thức Thầy dạy ghi vào trong tâm.
Cái Biết Không Lời nền tảng "Tánh Không".
Thầy như ngọn đuốc đêm đen.
Thầy là ánh sáng hải đăng.
Tựa ngón tay chỉ mặt trăng,
Để con tim hướng tự đi.
Ơn Thầy khó thể đáp đền.

Thuần Trí Tịnh

Không có nhận xét nào