Mới cập nhật

Cảm nhận và chia sẻ về chùa Đình Quán


Sự màu nhiệm của một ngày mới là ánh ban mai, của bông hoa, của hương gió... là tất cả những gì bạn cần phải thực sự tiếp xúc nếu bạn thật sự muốn “Sống”.
Trái tim bạn rất màu nhiệm, buồng phổi bạn rất màu nhiệm. Bạn có hàng ngàn, hàng triệu sự kiện màu nhiệm trong cơ thể,
trong tâm hồn cũng như xung quanh bạn. Mà sống thật sự mà bạn phải tiếp xúc được với những sự ấy. Mà làm sao tiếp xúc.
Chỉ có với chính niệm bạn mới tiếp xúc được sâu sắc.
Khi nghe Pháp thoại, do sư Thầy Thích Từ Thông giảng, đem đến cho các bạn một kỹ năng sống bằng phương pháp của đạo Bụt với con đường Bát chính đạo tương sinh tương tức.
Tám sự hành trì chân chính tương sinh tương tức, mỗi phần đều là nhân và quả của các phần kia.
Bát Thánh Đạo là tám thành phần của con đường cao quý. Trong tiếng Phạn, Thánh Đạo Phật là arya marga anga, Thánh Đạo có tất cả tám chi phần: Chính kiến, Chính tư duy, Chính ngữ, Chính ngiệp, Chính mạng, Chính tinh tấn, Chính niệm, Chính định.
Nhìn các bạn lắng nghe, ta hiểu trong mỗi bạn đã nhận thức được và học hỏi được những kiến thức của người học Đạo ứng dụng vào cuộc sống.

Những điều ta học hỏi bằng khái niệm và ngôn từ có chứa chấp những hạt giống của Chính kiến, của tuệ giác nhưng không có văn, tư, tu thì chúng chưa thể trở thành tuệ giác được.
Bởi vậy sau đó các bạn phải thực tập bát chính đạo để biến cái vốn liếng nghèo nàn đó thành tuệ giác đích thực, phát sinh từ nội tâm của mình.
Bụt nói tất cả chúng sinh đều có sẵn giác tính, tức là hạt giống của Chính kiến, của tuệ giác.
Giác tính đó bị che lấp vì vô minh, buồn khổ và sầu hận, cho nên không phát triển được.
Được nghe Pháp, được gần gũi các bạn lành và được học hỏi thì Chính kiến có cơ hội nẩy mầm, nở hoa (hạt đậu năm xưa hé miệng cười)…
Ngoài ra các bạn còn được thực tập thiền hành, tọa thiền, thiền buông thư, ăn chính niệm, thiền trà…
Đó là cơ sở để cho các bạn nhận thấy sự sống có mặt trong giây phút hiện tại, nhưng tâm bạn ít khi chịu an trú trong giây phút hiện tại.
Chỉ có một phương thức hay nhất để tiếp xúc với sự sống đích thực đó là trở về với giây phút hiện tại. Nếu bạn trở về với giây phút hiện tại thì bạn trở nên tỉnh thức. Và lúc đó có bạn mới có cơ hội tìm lại được chính con người thực sự của mình. ..Đó là hạnh phúc.

Người có hạnh phúc biết quý những gì màu nhiệm đang xảy ra trong giời phút hiện tại. Một làn gió mát, một buổi sáng đẹp trời, một cây trúc tím, một nụ cười trẻ thơ, một bữa cơm ngon, một người bạn thân…. người có hạnh phúc biết thưởng thức những thứ ấy nhưng không bị rằng buộc bởi những thứ ấy.
Cũng vì thế đó là hạnh phúc chân thật của người ấy và là điều các bạn thực tập trong các khóa tu. Chúc các bạn hạnh phúc.

Không có nhận xét nào