Mới cập nhật

CHÙA ĐÌNH QUÁN: THÔNG BÁO LỊCH CÚNG PHẢ ĐỘ GIA TIÊN NĂM 2020

 Tháng 7 sắp tới mỗi người được sinh ra trong thế giới này đều phải lo báo hiếu Ông Bà- Cha Mẹ- Tổ tiên của mình. Ví như câu:

 Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.


 Vì vậy Chùa Đình Quán tổ chức lễ phả độ nội ngoại gia tiên cho các gia đình có nhu cầu vào 8h00sáng ngày 15-7 âm lịch. 

* Gia đình nào muốn báo hiếu thì gửi danh sách cho ban nghi lễ của chùa hoặc gửi vào email: chuadinhquan07@gmail.com. Vào ngày mùng 1/7 cho đến hết ngày 13/7/Canh Tý

Không có nhận xét nào