Mới cập nhật

HÔN BÀN TAY THẦY

Hình ảnh này chụp sáng nay, 28-5, khi Thiền sư Nhất Hạnh quang lâm niêm hương trong lễ cất nóc chùa Từ Hiếu (TP.Huế).

Chư tôn đức hoan hỷ đón ngài, có vị đã đặt nụ hôn lên tay thầy, bày tỏ lòng thương kính.

“Bàn tay cũng là hoa”, một tác phẩm của Thiền sư - cùng gửi thông điệp hiểu và thương với vô số bài giảng của thầy trong suốt thời gian hành đạo. Bàn tay thầy là một đóa hoa, kiến tạo hương Đức hạnh ngược gió bay muôn phương.

Hiểu và thương hay trí và bi - là hai vế của thực tập giáo lý Bụt dạy, xây dựng niềm tin với đạo pháp. Như Bụt từng nói: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”. 

Rất nhiều người tin mà không hiểu Phật (vì không học Phật mà chỉ nghe truyền miệng) nên làm sai, ảnh hưởng tới đạo và niềm tin của người khác. Phỉ báng chính là ở chỗ tạo ra hậu quả như thế.

Hiểu và thương là 2 đề mục không thể tách rời, không chỉ trong việc tin theo Phật mà còn rất nhiều biểu hiện, mối quan hệ khác của cuộc sống.

“Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừu
Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau”

Trong cuộc sống, ta thường mắc lỗi này và khổ! Học Bụt, đầu tiên giúp mình lắng nghe sâu sắc hơn để hiểu và thương, từ đó hành xử đúng đắn hơn, sống với nhân-duyên-quả, thay vì trách móc.

Khi sống được với nhân-duyên-quả thì ta sẽ có thể nâng mình lên (không chìm đắm trong biển khổ, xa hơn là biển sanh tử), từ đó giúp được người.

Con đường an vui cứ thế được trao truyền từ những bàn tay hoa, và mỗi việc làm trong ý thức đó giống như mình vừa nở hoa cúng Bụt. Bàn tay mình cũng là hoa và ai cũng muốn nắm tay mình, hoặc hôn lên đôi tay đó với niềm hạnh phúc vô ngần!
(Lưu Đình Long)
————

Không có nhận xét nào