Mới cập nhật

CHÙA ĐÌNH QUÁN: THÔNG BÁO LỊCH CÚNG PHẢ ĐỘ GIA TIÊN NĂM 2019

Tháng 7 sắp tới mỗi người được sinh ra trong thế giới này đều phải lo báo hiếu Ông Bà- Cha Mẹ- Tổ tiên của mình. Ví như câu:
 Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.


         Vì vậy Chùa Đình Quán tổ chức lễ phả độ nội ngoại gia tiên cho các gia đình có nhu cầu vào 8h00sáng ngày 15-7 âm lịch (tức ngày 15/8/2019). Trước khi vào đàn cúng phả độ cho các Vong Linh Chùa Đình Quán có Chương Trình  như sau.
- 19h Ngày mùng 2/7 - 12/7/Kỷ Hợi : Khai Kinh Địa Tạng
- 19h Ngày mùng 13/7/Kỷ Hợi: Khai Kinh Mục Liên Sám Pháp
Kính mời các gia đình đến tham dự tụng kinh cầu cho âm siêu dương khánh.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT LỄ CÚNG PHẢ ĐỘ GIA TIÊN VÀO NGÀY 15/7/Kỷ Hợi

7h00:  Đại chúng vân tập
8h00: Nghi lễ cung thỉnh mười phương chư Phật.
9h00 Lễ cầu nguyện cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên đủ duyên lành về nơi cảnh phật
10h30: cúng lễ dâng cúng phẩm vật lên cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên.
11h00 lễ tất .
* Gia đình nào muốn báo hiếu thì gửi danh sách cho ban nghi lễ của chùa. Vào ngày mùng 1/7 cho đến hết ngày 13/7/ kỷ hợi


Không có nhận xét nào