Mới cập nhật

THÔNG BÁO: CHÙA ĐÌNH QUÁN SẼ ĐÚC 10 PHO TƯỢNG THÍCH CA ĐẢN SINH

Tinh thần Phật giáo Đại thừa với quan niệm rằng bất cứ việc làm nào của hàng đệ tử Phật cũng đều vì lợi ích cho mọi người, vì an lạc cho số đông, đã được nhân dân Việt Nam dễ dàng chấp nhận và áp dụng trong cuộc sống. Sự thấm nhuần Phật pháp như vậy đã được thể hiện qua câu ca dao của người Việt Nam rằng “Xây chùa, tô tượng, đúc chuông. Trong ba việc ấy thập phương nên làm” và người dân Việt đã thực hiện nhiệt tình ba việc: Xây chùa, tô tượng, đúc chuông do Phật giáo đề ra.Thật vậy, ngày nay, chúng ta thấy rõ chùa chiền là nơi ký thác tâm linh của đa số người Việt khi họ còn sống cũng như lúc đã qua đời. Nhà thơ Huyền Không nói lên tinh thần này qua hai câu thơ làm xúc động lòng người, nhất là những người phải sống xa quê hương :

Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông.

Riêng việc tô tượng, chủ yếu là tượng Phật và tượng Bồ tát. Những hình tượng giải thoát của chư Phật và chư Bồ tát rất nhiều, rất đa dạng đều thể hiện những mẫu người đạo đức thánh thiện, làm lợi ích cho nhiều người, nêu gương sáng cho đời qua nhiều thế hệ. Vì vậy, các tôn tượng Phật, Bồ tát tiêu biểu cho từ bi, trí tuệ, giải thoát luôn tác động cho người chiêm bái, lễ lạy cảm nhận sự an lành và hướng tâm về những hạnh nguyện xả kỷ vị tha, làm lợi ích cho cuộc đời của các Ngài. Điển hình như Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Quảng Đức là những biểu tượng của tình thương trong sáng cao tột, của trí tuệ vô cùng, của vô số việc làm vì nhân sinh… khiến cho người phát tâm học theo hạnh đức của các Ngài, đi theo dấu chân các Ngài.

Theo đó, dự kiến ngày 10 tháng 11 năm Mậu Tuất, tức ngày 16/12/2018, chùa Đình Quán, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội sẽ tổ chức đúc 10 pho tượng Thích Ca Mâu Ni Đản sinh bằng đồng. 

Xin Quý vị Phật tử gần xa tùy hỷ phát tâm cúng dường để tạo ra phước đức vô lượng. Phước này sẽ theo ta như bóng theo hình, hiện đời và những đời sau luôn đầy đủ phước báo, vạn sự đều hoan hỷ, cát tường như nguyện. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với SĐT: 0983.968.575

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh.
CHÙA ĐÍNH QUÁN KÍNH BÁO!

Không có nhận xét nào