Mới cập nhật

CHÙA ĐÌNH QUÁN: HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM "TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO"

Sáng nay ngày 26/5/2018, tại chùa Đình Quán (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) nằm trong chương trình khóa tu "Con về bên Phật" đã diễn ra Tọa đàm "Tôn sư trọng đạo" với sự chia sẻ của Đại Đức Thích Quảng Tịnh  (chùa Giác Ngộ  - TP.Hồ Chí Minh) và Giáo sư sử học Lê Văn Lan.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Không có nhận xét nào