Mới cập nhật

HÌNH ẢNH ĐĂNG KÝ KHÓA TU MÙA HÈ HIỂU THƯƠNG 8 - 2018

Ngày 20/5/2018 tại chùa Đình Quán đã có gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự khóa tu mùa hè Hiểu Thương lần thứ 8 được tiếp nhận.
Khóa tu năm nay được chia làm hai đợt 
Đợt 1: từ ngày 1/6 đến ngày 5/6 cho năm sinh: 2005 - 2009
Đợt 2: từ ngày 15/6 đến ngày 19/6 cho năm sinh 2000 - 2004
 

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận được trong buổi sáng ngày hôm nay:

Không có nhận xét nào