Mới cập nhật

CHÙA ĐÌNH QUÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO KHAI ĐÀN TRÌ ĐẠI BI THẦN CHÚ VÀ TỤNG KINH DƯỢC SƯ VÀO 13H00 NGÀY 16THÁNG 11 NĂM 2017Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quí đạo hữu Phật tử xa gần.
Để cầu nguyện cho thế giới hoà bình, nhân dân an lạc và tạo phúc cầu an cho quí Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc, Chùa Đình Quán  long trọng tổ chức lễ khai đàn Dược Sư và Trì Đại Bi Thần Chú bắt đầu (từ13h00  ngày 16 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 Âm lịch). Vậy, kính mời qúi Phật tử xa gần đồng phát tâm về tham dự. Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho:
Tất cả chúng ta ly khổ nạn
Bình an phước thọ mạng tăng trường
Phát nguyện tu trì tiêu nghiệp chướng
Bồ đề tăng trưởng đắc thanh lương.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
CHƯƠNG TRÌNH

LỄ KHAI ĐÀN  TRÌ ĐẠI BI THẦN CHÚ
(Từ 13h00 ngày 16 đến ngày 30 tháng 11– Năm Đinh Dậu)

LỄ KHAI ĐÀN  DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
(Từ 19h00 ngày 16 đến ngày 30 tháng 11– Năm Đinh Dậu).
13 giờ 00     : Đại chúng vân tập

18h40: Đại chúng vân tập
13h30: Cung rước Chư tôn đức Ni lên khai đàn.Trì Đại Bi Thần Chú.
19 giờ 00     : Cung Rước Chư tôn Đức Ni Lên Khai Đàn Dược Sư
16h30: Tụng Kinh Di Đà
20h30:       Lễ Tất
17h00: Cúng Bố thí chúng sinh

18h00: Lễ tất


Không có nhận xét nào