Mới cập nhật

CHÙA ĐÌNH QUÁN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN ĐẠI CHÚNG LỊCH CÚNG PHẢ ĐỘ GIA TIÊN TẠI CHÙA ĐÌNH QUÁN NĂM 2017

Thưa đại chúng tháng 7 sắp tới mỗi người được sinh ra trong thế giới này đều phải lo báo hiếu Ông Bà- Cha Mẹ- Tổ tiên của mình. Ví như câu:
 Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
         Vì vậy Chùa Đình Quán tổ chức lễ phả độ nội ngoại gia tiên cho các gia đình có nhu cầu vào sáng ngày 13-7 sáng ngày 15/7 âm lịch. Trước khi vào đàn cúng phả độ cho các Vong Linh Chùa Đình Quán có Chương Trình  như sau.
- 19h 30 Ngày mùng 1/7 : Khai Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Cầu cho Quốc thái dân an, chúng sinh đều giải thoát.
- 19h 30 Ngày mùng 10/7: Lễ Tạ Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân.
- 19h30 ngày 11/7: Khai kinh Mục Liên Sám Pháp
- 10h00 sáng ngày 13/7: Lễ tạ Kinh Mục Liên Sám Pháp
Kính mời các gia đình đến tham dự tụng kinh cầu cho âm siêu dương khánh.
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT LỄ CÚNG PHẢ ĐỘ GIA TIÊN VÀO NGÀY 13 và 14/7/ĐINH DẬU
8h00: Khóa lễ Tiếp Linh
8h40: Khóa triệu các chư chân linh tựu vị tại chùa
9h00: Khóa lễ cung thỉnh 10 phương chư Phật giáng lâm đạo tràng chứng minh cho buổi lễ.
9h45: Khóa lễ phóng sinh cầu nguyện cho quốc thái dân an chúng sinh đều lợi lạc.
10h00: Khóa lễ Tụng Kinh cầu siêu cho các vong linh
11h45: Cúng cơm cho các chân linh và bố thí cho các cô hồn.
11h00: Lễ tất 


Không có nhận xét nào