Mới cập nhật

CHÙM ẢNH GHI NHẬN TRONG NGÀY TU THỨ 4 KHÓA TU MÙA HÈ HIỂU THƯƠNG 2017

Các em đã quen với tác phong của người con Phật và quen được nhiều người bạn mới, dường như không muốn xa ngôi chùa xa bạn muốn khóa tu kéo dài thêm nữa.
Tụng Kinh

Thiền chấp tác
Thi Tài năng 

Pháp Đàm


Không có nhận xét nào