Mới cập nhật

CHÙM ẢNH GHI NHẬN TRONG NGÀY TU THỨ 2 KHÓA TU MÙA HÈ HIỂU THƯƠNG 6 -2017


Đi hết  ngày thứ 2 của các bạn khóa sinh được tu tập tại chùa  Đình Quán các mẹ xem hoạt động của con trẻ.

Không có nhận xét nào