Mới cập nhật

Lễ cầu siêu độ cho gia tiên

Mỗi độ thu về , mõi người con chí hiếu hướng về Tam BẢo cầu nguyện cho ông bà gia tiên của huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ, cầu cho cha mẹ hiện tiền được bình an. Kính mời quý vị về tham dự lễ Vũ Lan vào sáng 15/07/ Giáp Ngọ.
Nhà chùa cúng phả độ Gia Tiên và phóng sinh chiều 15/07. Riêng lễ cầu siêu thai nhi vào 15h ngày 14/08/Giáp Ngọ.
Dưới đây là mẫu đăng ký cầu siêu. Quý vị nào muốn đăng ký thì điền vào mẫu này, đến chùa nộp hoặc gửi qua email: chuadinhquan07@gmail.com - Điện thoại liên hệ: 0438349903 NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.

                         MẪU CẦU SIÊU ĐỘ GIA TIÊN
 TẠI ĐÀN TRÀNG SIÊU BẠT ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH
Chùa Phúc Quang,   Đình Quán - Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Họ tên hiếu chủ:……………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

 


Số bài vị               

Nội chân linh :
Mất ngày, tháng, năm
An táng tại


BAN NGHI LỄ CHÙA ĐÌNH QUÁN

KÍNH YẾT

Không có nhận xét nào