Mới cập nhật

Chùm ảnh: Khóa tu "Mùa hè hiểu thương 2 - 2014" - Ngày thứ 3

Khóa tu “Mùa hè Hiểu Thương 2 - 2014” được tổ chức trong 5 ngày, từ 31/5 đến 04/6/2014 dành cho hơn 200 thiền sinh, với mục đích là nuôi dưỡng tâm Từ bi, Hỷ xả, hạnh lắng nghe. Đồng thời tạo những thuận duyên cho các em học sinh, sinh viên được giao lưu chia sẻ sự tu tập và tiếp cận giáo lý Phật đà.


 Xin giới thiệu chùm ảnh ngày tu thứ 3 (02/6/2014):


TĐH 

Không có nhận xét nào