Mới cập nhật

Ra mắt Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ngày 10/1/2013, Ban hướng dẫn Phật tử long trọng tổ chức hội nghị ra mắt Ban hướng dẫn Phật tử khóa VII (2012 – 2017) và đề ra phương hướng hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ mới.
 
Tham dự và chứng minh buổi lễ, có chư Tôn đức Tăng Ni trong Hội đồng trị sự TƯ GHPG VN; chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội. Ngoài ra, còn có hàng trăm Phật tử ở các chùa trên địa bàn Hà Nội cũng hân hoan về tham dự buổi lễ này.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban HDPT Phật giáo Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc các công việc Phật sự mà Ban HDPT TƯ và BTS Thành hội giao phó. Được biết, trong 5 năm qua trên địa bàn Hà Nội đã có 155 đơn vị đạo tràng Phật tử và Thanh thiếu niên Phật tử thường xuyên tu học.

Cụ thể là đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Bằng, chùa Lý Triều Quốc Sư, chùa Phụng Thánh, chùa Vạn Phúc,…tổng số khoảng 12.000 Phật tử.
Đạo tràng Tịnh Độ tại chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Diên Phúc, chùa Hòe Nhai, chùa Pháp Vân, chùa Ngòi, chùa Linh Tiên…tổng số khoảng 25.000 Phật tử.
Đạo tràng tu tập Thiền tại Thiền viện Sùng Phúc, chùa Đình Quán, chùa Quán Sứ…tổng số khoảng 7.000 Phật tử.
Đạo tràng Mật Tông tại chùa Hương, chùa Long Đẩu, chùa Hưng Khánh, chùa Quang Ân, chùa Vạn Niên…tổng số khoảng 8.000 Phật tử.
Về Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử tại Thành phố trong nhiệm kỳ qua khá phát triển, hiện có khoảng trên 6.000 Phật tử trẻ thường xuyên tham dự các CLB khắp trong 29 Quận – Huyện – Thị của Thành phố.
Trên những thành tự và đường lối hoạt động đúng đắn của Ban HDPT Thành phố Hà Nội. Hôm nay, tại Hội nghị Ban HDPT Phật giáo Hà Nội đã đưa ra những phương hướng hoạt động của Nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).
Cụ thể như sau:
1. Kiện toàn nhân sự của Ban và Phân ban.
2. Ban HDPT Thành phố Hà Nội luôn tuân thủ mọi chủ chương đường lối hoạt động của Ban HDPT TƯ. Đồng thời lập kế hoạch chương trình hoạt động Phật sự của Ban trong thời gian tới để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực BTS Thành hội.
3. Ban HDPT Phật giáo Thành hội tiến tới thành lập 2 phân ban. Đó là: Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ và Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử.
4. Tiếp tục phát huy những thàn quả tốt đẹp của Ban HDPT nhiệm kỳ trước. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Phật hóa gia đinh” của Hòa thương Trưởng ban Hoằng pháp TƯ. Kết hợp chặt chẽ với Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban từ thiện xã hội…để mở những khóa tu học giáo lý ngắn, trung và dài hạn cho các tín đồ Phật tử.
5. Phối hợp, chỉ đạo các Tiểu ban HDPT các Quận, Huyện, Thị trong địa bàn để bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hướng dẫn Phật tử.
6. Khuyến khích thành lập các đạo tràng Phật tử chuyên tu học – chuyên tu theo các hệ phái Tịnh Độ, Pháp Hoa, Thiền Tông, Mật Tông…tạo thành những đóa hoa muôn màu, muôn sắc tỏa ngát hương thơm trong vườn hoa Đại Từ của Đưc Như Lai.
7. Đào tạo các Huynh trưởng, Chúng trưởng, Nhóm trưởng để dẫn dắt các tầng lớp Thanh thiếu niên phát khởi lòng tin: “Tín Phật, học Phật và tu Phật”
8. Lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt trại hè tập trung cho các học sinh, sinh viên trong địa bàn Thành phố.
9. Các thành viên Ban HDPT Thủ đô cứ 3 tháng tổ chức họp mặt một lần đánh giá các công việc Phật sự của Ban trong thời gian qua và đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể trong thời gian tới.
10. Thành lập website điện tử của Ban để cập nhập các thông tin và truyền tải các hoạt động của Ban đến với quảng đại tín đồ Phật tử trong và ngoài khu vực Thành hội.
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI - NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

STT
Họ và tên
Chức danh
1
Đại đức Thích Trường Xuân
Trưởng ban
2
Đại đức Thích Tâm Hoan
Phó Ban thường trực
3
Đại đức Thích Di Sơn
Phó ban kiêm Chánh thư ký
4
Đại đức Thích Đạo Thịnh
Phó ban kiêm phó thư ký
5
Đại đức Thích Quảng Tín
Thư ký
 Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được buổi lễ: T.Đ.H

Không có nhận xét nào