Mới cập nhật

Thư mời dự Vu Lan tại chùa Đình Quán
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI
CHÙA ĐÌNH QUÁN
Xã Phú Diễn- Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: 090.954.8898
    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - tự do - hạnh phúc
*****
  Đình Quán, ngày 10  tháng 8 năm Nhâm Thìn


GIẤY MỜI

 Hàng năm cứ mỗi độ thu về, gió thu nhè nhẹ thổi báo hiệu mùa Vu  lan đã đến. Hàng triệu con tim trên khắp hành tinh ai ai cũng hướng về công đức cao dày và tình thương trời biển của cha mẹ, một suối tình thương ngọt ngào êm dịu, một tình thương bất tuyệt đời đời không gì so sánh được. Cho nên từ ngàn xưa đến nay, khi nhắc đến chữ hiếu là nhắc đến một điều gì thiêng liêng cao cả nhất, nó đã in sâu vào tâm thức mọi người dân Việt Nam, qua câu  ca dao:
“ Cây có cội mới đâm trồi  nẩy lộc,
Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông.
Phàm làm người ai cũng có Tổ tông,
Vậy ta phải hết lòng lo báo hiếu.”

     Với ý nghĩa thiêng liêng cao cả đó, chùa Đình Quán tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu để tưởng nhớ công đức sinh thành của hai bậc song thân,.

  Trân trọng kính mời Qúy vị tới dự lễ cài hoa Vu lan
   Địa điểm: Tại chùa Đình Quán - xã Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội.
  Thời gian: Lúc 7giờ 30 sáng ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Thìn
                                                   (tức ngày 31/8/2012).
        Kính mời Quí vị tới tham dự để trở về với bến bờ của tình thương yêu.


                                                                                                            TM NHÀ CHÙA
                                                                                                                       Trụ trì


                                                                                                  Sư Thầy Thích Tịnh Quán
---------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ VU LAN - BÁO HIẾU
PL 2556 - DL 2012
CHÙA ĐÌNH QUÁN
(Ngày 31 tháng 8 năm 2012
Nhằm ngày 15 tháng 7 Nhâm Thìn)


PHẦN I : ĐẠI LỄ VU LAN 

7 h00           :Trang nghiêm Đạo tràng
7 h30 -8h00 :Phật tử vân tập
8 h00                    :Cung nghinh Chư tôn Đức Tăng Ni,
Quí vị Quan khách quang lâm
8 h20                    :Niệm phật cầu gia bị; Mặc niệm
8 h30           :Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự
8 h50           :Thông qua chương trình
8 h55           :Dâng hoa cúng dường
9 h15           : Lễ cài hoa hồng
          - Ý nghĩa Vu Lan
          - Cảm niệm của người phật tử với cha mẹ
          - Cài hoa hồng (Ca khúc: Bông hồng cài áo)

PHẦN II.   LỄ DÂNG Y

10 h15                   : Dâng y
          - Tác bạch dâng y
          - Ban đạo từ
10 h50                   :Tụng kinh Vu Lan
11 h10                   :Hồi hướng (Ca khúc: Tâm sự người cài hoa trắng)
11 h30                   :Thọ trai
12 h30                   :Thiền buông thư

PHẦN III. LỄ PHÓNG ĐĂNG, VĂN NGHỆ VU LAN

18h30                    : Phật tử vân tập
19h00                    : Ngồi thiền
19h15                    : Tụng kinh
19h45                    : Phóng đăng, Nhiễu bụt
20h30                    : Văn nghệ Vu Lan
22h30                    : Hoàn mãn

Không có nhận xét nào