Mới cập nhật

Thư chúc tết Nhâm Thìn của Đức Pháp chủ GHPGVN

Nhân dịp đón xuân mới Nhâm Thìn, dương lịch 2012, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi có lời thăm hỏi và chức mừng năm mới vạn sự cát tường an lạc đến các cấp Giáo hội và Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
THƯ CHÚC TẾT
CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
GỬI CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI
Hà Nội, ngày 01 tháng Giêng năm Nhâm Thìn

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gửi: Các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
Nhân dịp đón xuân mới Nhâm Thìn, dương lịch 2012, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tôi có lời thăm hỏi và chức mừng năm mới vạn sự cát tường an lạc đến các cấp Giáo hội và Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
Năm 2011 là năm đất nước cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thực hiện nhiều sự kiện quan trọng: bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội Đại biểu các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII vào cuối năm 2012.
Với những sự kiện đó, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp Giáo hội, Tăng ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, có những vị đại diện cho Giáo hội ở trung ương và Giáo hội địa phương được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu tham gia ứng cử và được nhân dân cử tri tín nhiệm bầu trúng cử với số phiếu cao. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần phụng đạo yêu nước của giới Tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được các cấp Giáo hội chú trọng tổ chức ở khắp mọi miền đất nước với nhiều hoạt động Phật sự thiết thực, phong phú đã tạo nên bầu không khí đại hoan hỷ. Thông qua đó Tăng ni, Phật tử cả nước một lần nữa khẳng định tính tất yếu và khách quan của sự nghiệp thống nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước năm 1981 và coi đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX và nay được phát huy sâu rộng trong lòng dân tộc ở thế kỷ XXI.
Bước vào năm 2012, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tập trung tổng kết Nghị quyết và Chương trình hoạt động Phật sự, kiện toàn tổ chức nhân sự theo nhiệm kỳ để tiến hành Đại hội Phật giáo các Tỉnh, Thành và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII vào cuối năm 2012, Tôi đề nghị các cấp Giáo hội cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt và đánh giá khách quan những nguyên nhân kết quả, thành tựu Phật sự đã đạt được trọng nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tìm ra những nguyên nhân về những hạn chế còn tồn đọng, để tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức, tăng cường tinh thần đoàn kết hòa hợp trong hệ thống tổ chức Giáo hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và trình độ điều hành của các thành viên trong Ban lãnh đạo, tích cực hơn nữa trong việc tổ chức và thực hiện Nghị quyết, Chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo.
Đây là những Phật sự đặc biệt và tối quan trọng, vì vậy các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cá nhân quý vị lãnh đạo đang đảm trách điều hành công tác Phật sự cần tập trung trí tuệ để hoàn thành tốt mọi Phật sự.
Nhân dịp đón Xuân mới – Nhâm Thìn, thay mặt các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Cư sỹ Phật tử, Tôi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm giúp đỡ của cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính chúc Quý cơ quan và cá nhân gia đình quý vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm mới cát tường, hạnh phúc.

Nam mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
ĐỨC PHÁP CHỦ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(đã ấn ký)
Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ
 

Không có nhận xét nào