Mới cập nhật

Hà Nội: Bắt đầu tang lễ Ni Sư Thích Đàm Nguyện


Từ chiều ngày 20/10/2011, tại chùa Đình Quán, tang lễ Ni sư Thích Đàm Nguyện đã chính thức diễn ra với các khóa lễ đại chúng cầu siêu, Thỉnh chư Tăng huân tập, lễ nhập quan và phát tang, lễ viếng.
Đại đức Thích Minh Đăng
Đoàn Thành hội Phật giáo Hà Nội kính viếng
Đoàn Trung ương Giáo hội kính viếng
Đoàn Phật giáo Sóc Sơn kính viếng
Vụ Phật giáo ban Tôn giáo Chính phủ kính viếng

Không có nhận xét nào