Mới cập nhật

Nghe pháp thoại mới nhất


Ngày 6.8.2011 Sư Ông Làng Mai và tăng thân xuất sĩ đã lên đường đi Canada để hướng dẫn khóa tu Gia Đình tại Vancouver bắt đầu từ ngày 8.8 đến ngày 13.8.2011.
Sau đó sẽ có một buổi pháp thoại công cộng diễn ra vào ngày 14.8 cũng tại Vancouver – Canada.
Ngay sau đó tăng đoàn sẽ rời Canda để lên đường đi Mỹ cho một chuyến hoằng hóa kéo dài hơn hai tháng.
Quý vị có thể tham dự pháp thoại trực tiếp tại http://pvom.org
hay xem lại tại:

Không có nhận xét nào