Mới cập nhật

Chú Ý Trống Rỗng


TÀ BIẾT
Nếu biết mà có ta,
Suy tính vạn nẽo tà.
Tâm ngôn theo đó dậy,
Tạo thành muôn áng mây.
Che khuất mặt trời Huệ,
Không thể đến Niết bàn,
Muôn kiếp đành lang thang.

CHÂN BIẾT
Chú ý mà không lời,
Nhìn, ngó, biết khắp nơi.
Trong đó không người biết,
Chỉ có biết không lời,
Tánh biết lộ khắp nơi.
Không ta mà có vật,
Đấy là chân thật biết.


Thầy Thích Thông Triệt

Không có nhận xét nào